Breng de parnassia terug in Salland!

Cultuurgrond wordt weer omgezet tot natuur: nat hooiland komt weer terug in het Hoge Broek. De weiden in Salland van een eeuw geleden waren een zee van bloemen en rijk aan vogels. Maar door invoer van kunstmest en ontwatering zijn die verdwenen. In het Hoge Broek in Raalte wordt echter hard gewerkt om het oude landschap met zijn bloemenpracht terug te winnen. Hiervoor is al van een aantal hectares de bemeste bovenlaag afgegraven. De natuur herstelt er zich: diverse zeldzame planten komen er reeds weer terug. Een weiland echter dat als een enclave in dit gebied ligt blijkt een sterk storende factor te zijn: te veel bemesting en ontwatering. Natuurmonumenten heeft dit weiland nu onlangs aan kunnen kopen. En dat biedt een kans om in een groter deel van dit “Sallandse juweel” het oude cultuurlandschap te herstellen. Hiervoor moet dan wel de zwaar bemeste bovenlaag afgegraven en afgevoerd worden. Daarvoor is geld nodig. Ons streefbedrag is € 16.000. Meer mag natuurlijk ook. Dat bedrag krijgen we vast bij elkaar doordat ú de kans geboden wordt om de grond per vierkante meter te adopteren. Na het afgraven is de kans op herstel van de bloemenpracht van het historische Salland aanzienlijk groter. Ook het fraaie plantje parnassia kan er dan weer gaan bloeien.

over ons

Het initiatief tot deze actie wordt gevoerd door leden van de werkgroep “Wilde planten en kruiden” van IVN Raalte: Georg Soetens, Andre Houter en Jan Hendriks, tevens voorzitter IVN Raalte. De betrokken leden van Natuurmonumenten zijn de districtscommissie vertegenwoordigers Hein Kuyper en Harrie Alberts. Foto’s zijn afkomstig van Andre Houter, Pascal Hendriks en Jan Hendriks. De website is gemaakt door Milou en Henk.

bekijk de film

Helaas zijn Georg Soetens en Theo de Vries inmiddels overleden.
 • de blauwe knoop

  de blauwe knoop

 • de parnassia

  de parnassia

 • het gebied

  het gebied

 • het gebied van dichtbij

  het aangekochte gebied

 • bruine kiekendief

  de bruine kiekendief

 • st jans vlinder

  de St Jans vlinder